De dorpsraad is gevraagd of er in Ulicoten mogelijkheden zijn voor één of meer publieke laadpalen voor electrische voertuigen. De dorpsraad heeft n.a.v. deze vraag bij de gemeente geïnformeerd of de gemeente Baarle Nassau op dit punt beleid heeft en zo ja, welk inzicht de gemeente hanteert.

 

De gemeente laadt ons het volgende weten:

 

———
Het beleid van de gemeente is in 2014 vastgesteld met partnergemeentes Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

 

In het kort;

 

Er kan een oplaadpunt op openbare grond worden aangevraagd als de aanvrager in het bezit is of het gebruik heeft van een elektrische auto en als deze aanvrager niet de mogelijkheid heeft de auto op eigen terrein (oprit of garage) op te laden.
Als dan een laadpaal wordt aangevraagd dan wordt deze niet toegekend als:


1. er een hoge parkeerdruk is of
2. er binnen 300 meter van het huis van de aanvrager al een laadpaal is.
Een auto opladen die op of langs de openbare staat geparkeerd met een verlengkabel vanuit huis wordt door ons als wegbeheerder niet toegestaan.

 

Zoals bij veel gemeentes in Brabant, is een contract afgesloten met Nuon Heijmans voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen. Een aanvraag voor een laadpaal moet via Nuon Heijmans verlopen. Een formulier vindt u op www.nuon.nl

 

Voor de aanvrager zijn er geen kosten verbonden aan het plaatsen van de laadpaal.

 

Een laadpaal op openbaar terrein inclusief infrastructuur (betalen met pasjessysteem, aansluiting op het stroomnet) kost een kleine 9000 euro. Dit geld zal altijd in het kwh tarief worden doorberekend. Het is dus goedkoper om op eigen terrein te laden.

 

In samenwerking met Nuon Heijmans bepaalt de gemeente de beste locatie. Dat kan natuurlijk voor de deur van de aanvrager zijn maar dat hoeft niet. Omdat er bij een oplaadpunt alleen geparkeerd mag worden door een elektrisch voertuig moet er door de gemeente een verkeersbesluit worden genomen. Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen tegen een dergelijk verkeersbesluit. Dus als het in die zin tegenzit kan er nog een procedure van bezwaarschriften komen.

 

Behalve laadpalen die worden geplaatst na een aanvraag van een gebruiker van een elektrisch voertuig zijn er ook nog laadpalen op strategische punten binnen een gemeente. In Baarle-Nassau zijn er momenteel (jaar 2019) twee van deze laadpunten op de Loswal.

 

Voor kleinere kernen zoals Ulicoten ligt dit lastig want voor Nuon Heijmans is het uiteindelijk wel van belang dat deze laadpunten regelmatig worden gebruikt door voorbijgangers zodat e.e.a. gunstig te exploiteren is.

15 februari 2019

Terug naar overzicht

Overig nieuws

wo 20-07 19:00u - Dorpspraôt over klimaatveranderingen Regionale Energie Strategie (RES) wat is dat en wat betekent het voor de mensen uit Ulicoten,
Woensdagavond 20 juli gaan we vanaf 19:15 uur in gesprek over de gevolgen en doelen uit de RES voor Baarle Nassau en Ulicoten in het bijzonder. Ben je er bij?
11 juli 2022
Live stream Politiek café Het Politiek Café is Live te volgen, Vanmiddag van 13:00 tot 15:30 uur. 6 maart 2022 zondagmiddag 6 maart 2022 In gesprek met lokale politieke partijen inzake onderwerpen gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 4 maart 2022 watertappunt Plaatsing watertappunt in Ulicoten, pleintje Dorpsstraat en Wilhelminastraat. 10 november 2020 gezamenlijke nieuwsbrief Dorpsraad en Dienstencentrum Er gaan veel dingen niet door, en verlopen lopende zaken in deze periode ook veel langzamer dan we willen, maar toch zijn we allemaal nog steeds met dingen bezig en willen daarover graag blijven vertellen. Lees daarom onze gezamenlijke nieuwsbrieven in dit nieuwsbericht 29 oktober 2020 jongeren van 18 t/m 30 jaar uit Ulicoten De dorpsraad wil graag weten wat jongere generaties doet overwegen in Ulicoten te blijven/komen wonen. 18 juli 2020 Dorpspraôt Het centrale onderwerp van deze tijd betreft de Dorpspraôt. Voor de 2e editie van de Dorpspraôt is de afspraak gemaakt op 9 februari 2020 in de bremerpoort. Gezien de vrije uitnodiging is het altijd afwachten hoeveel mensen zich naar de Bremerpoort begeven om van gedachten te wisselen. Dit keer over ‘De huizen bouw’. 15 februari 2020 9 februari Dorpspraôt: Huizenbouw in Ulicoten komt u ook ? Huizenbouw in Ulicoten, een plaag of een zegen?
We praten over de behoefte aan nieuwbouw in Ulicoten.
28 januari 2020
Dorpspraot kunst in het dorp Het is zo ver! De eerste versie van wat de dorpsraad betreft nu al een terugkerend onderdeel “Dorpsproat”. Geen officiële vergadering maar gewoon ouderwets overleg met een bak koffie en een lekkere plak cake. 3 oktober 2019 30 km stickers op de kliko’s! Zaterdag 23 februari zijn door de werkgroep “Bedankt dat u langzamer rijdt” 30-km stickers rondgebracht die door de bewoners aan de Dorpsstraat op de kliko’s kunnen worden geplakt. Wanneer de kliko’s aan de straat staan, zijn die voor iedereen zichtbaar. 23 februari 2019 Themadag Vernieuwend werken Politieteam Markdal organiseert op 19 maart 2019 een interactieve dag in het teken van Vernieuwend Werken binnen het teamgebied van Politie Markdal. 22 februari 2019 “Wonen in je eigen kern” In het kader van de aanstaande provinciale verkiezingen brengen de CDA-afdelingen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau alle partijen die actief zijn op de woningmarkt in onze kernen bij elkaar. 19 februari 2019 Bedankt dat je langzamer rijdt! Zo heet de actie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) die we in Ulicoten aan de Dorpsstraat gaan inzetten om het rijgedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Het doel van de actie is de verkeersveiligheid aan de Dorpsstraat te verbeteren. 15 november 2018 Aankondiging Dorpsgesprek In 2017 heeft de gemeente met de inwoners van Ulicoten gesproken over de toekomst van de gemeente Baarle-Nassau. Men heeft indertijd aangegeven dat men met elkaar in gesprek wil blijven en daarom wil de gemeente opnieuw weer eens met de dorpsbewoners van Ulicoten in gesprek. 4 november 2018 VVN-actie Op donderdag 1 november 2018 organiseerde de Dorpsraad i.s.m. gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een informatieavond. Dit om bewoners aan de Dorpsstraat en andere geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheid van een landelijke actie van VVN om samen actie te ondernemen en een appèl te doen rijgedrag van chauffeurs in de Dorpsstraat. 1 november 2018 Dorpsgesprek Castelre Op 24 september 2018 heeft het eerste van de drie dorpsgesprekken in de gemeente Baarle Nassau plaatsgevonden. 25 september 2018
De leefbaarheid van ons dorp samen met elkaar