Als dorpsraad vormen we een verbinding in de communicatie tussen gemeente, inwoners en allerlei andere partijen waar er behoefte is aan een helpende hand of steun in de rug. Tevens zullen we actief zoeken naar nieuwe ideeën ter verbetering van de leefbaarheid van ons dorp. Hierbij is erg belangrijk dat er door alle bewoners actief mee gedacht wordt en gecommuniceerd, zodat ieders mening mee gewogen kan worden en we kunnen streven naar een dorp waar iedereen zich prettig en veilig voelt.

Neem contact op
De leefbaarheid van ons dorp samen met elkaar