We zijn verheugd om dit maal een kleine 30 mensen te mogen ontvangen met een bak koffie en een stuk cake vers gebakken door Marie-Jose. : )We beginnen met een terugblik naar de vorige Dorpspraôt wat een goed gesprek is geweest en waar een nieuw initiatief is gestart zoals bekend. Daarna blijkt er veel te bespreken te zijn. Hieronder een overzicht van de punten die de revu passeren.

 

Minpunten:

 

Weinig tot geen informatie wordt gecommuniceerd door gemeente
Alleen bouwen als je er zelf in gaat wonen (geen investering door ouders mogelijk)
CPO werkt niet (gemeenschap te klein hiervoor)
Te lange tijdsbestek tussen oriëntatie van gemeente en werkelijke uitgifte (3 jaar)
Te weinig variatie in de vrije kavels
Ontbreken van sociale huur terwijl hieraan groot tekort is
Procedures in buitengebied duren te lang en zijn te duur

 

Kansen:

 

Sleutel klare woningen bouwen zowel voor senioren als jeugd
Sociale huurwoningen bouwen
Mogelijkheden Tiny houses bekijken
Kleine kavels voor zelf te bouwen
Goede bereikbaarheid ook in weekend kan leiden tot vestigen jeugd in eigen dorp

 

 

Uit een kleine enquête dIe de dorpsraad heeft gehouden blijkt ook dat er een wens bestaat voor ouderen om van koopwoning naar huur woning te schakelen. Voor de jeugd is een huurwoning ook aantrekkelijk gezien de kleine kansen op de koop markt. Beide doelgroepen laten zich niet gemakkelijk zien op vergaderingen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de termijn tussen de vraag naar een woning en de daadwerkelijke verplaatsing zelf vaak kort is. Daarom zijn zij niet de geschikte doelgroep om een heel traject van ontwikkelaars mee te doorlopen. Is de benodigde woning aanwezig pakken ze de kans, zo niet gaan ze meteen elders zoeken. Dat zij niet naar een vergadering komen betekent zeker niet dat er geen vraag is!

 

Daarna gaan we naar een aantal cijfers kijken van het CBS en daar krijgen we duidelijk zicht op de huidige situatie rondom het aantal inwoners ingedeeld in leeftijds categorieën van 5 jaar. Hieruit kunnen we op maken dat er een redelijke golf ouderen aan komt die in de toekomst hulp behoevend gaat of kan gaan worden. Daaraan kunnen we meteen het grote belang van het dienstencentrum in de nabije toekomst koppelen. Daarnaast brengt  deze leeftijds categorie een golf kinderen mee die binnen nu en 10 a 15 jaar een woning zal gaan zoeken. Ook een duidelijk gegeven om mee aan de slag te gaan!

 

15 februari 2020

Terug naar overzicht

Overig nieuws

wo 20-07 19:00u - Dorpspraôt over klimaatveranderingen Regionale Energie Strategie (RES) wat is dat en wat betekent het voor de mensen uit Ulicoten,
Woensdagavond 20 juli gaan we vanaf 19:15 uur in gesprek over de gevolgen en doelen uit de RES voor Baarle Nassau en Ulicoten in het bijzonder. Ben je er bij?
11 juli 2022
Live stream Politiek café Het Politiek Café is Live te volgen, Vanmiddag van 13:00 tot 15:30 uur. 6 maart 2022 zondagmiddag 6 maart 2022 In gesprek met lokale politieke partijen inzake onderwerpen gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 4 maart 2022 watertappunt Plaatsing watertappunt in Ulicoten, pleintje Dorpsstraat en Wilhelminastraat. 10 november 2020 gezamenlijke nieuwsbrief Dorpsraad en Dienstencentrum Er gaan veel dingen niet door, en verlopen lopende zaken in deze periode ook veel langzamer dan we willen, maar toch zijn we allemaal nog steeds met dingen bezig en willen daarover graag blijven vertellen. Lees daarom onze gezamenlijke nieuwsbrieven in dit nieuwsbericht 29 oktober 2020 jongeren van 18 t/m 30 jaar uit Ulicoten De dorpsraad wil graag weten wat jongere generaties doet overwegen in Ulicoten te blijven/komen wonen. 18 juli 2020 9 februari Dorpspraôt: Huizenbouw in Ulicoten komt u ook ? Huizenbouw in Ulicoten, een plaag of een zegen?
We praten over de behoefte aan nieuwbouw in Ulicoten.
28 januari 2020
Dorpspraot kunst in het dorp Het is zo ver! De eerste versie van wat de dorpsraad betreft nu al een terugkerend onderdeel “Dorpsproat”. Geen officiële vergadering maar gewoon ouderwets overleg met een bak koffie en een lekkere plak cake. 3 oktober 2019 30 km stickers op de kliko’s! Zaterdag 23 februari zijn door de werkgroep “Bedankt dat u langzamer rijdt” 30-km stickers rondgebracht die door de bewoners aan de Dorpsstraat op de kliko’s kunnen worden geplakt. Wanneer de kliko’s aan de straat staan, zijn die voor iedereen zichtbaar. 23 februari 2019 Themadag Vernieuwend werken Politieteam Markdal organiseert op 19 maart 2019 een interactieve dag in het teken van Vernieuwend Werken binnen het teamgebied van Politie Markdal. 22 februari 2019 “Wonen in je eigen kern” In het kader van de aanstaande provinciale verkiezingen brengen de CDA-afdelingen van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau alle partijen die actief zijn op de woningmarkt in onze kernen bij elkaar. 19 februari 2019 Laadpalen electrische voertuigen De dorpsraad is gevraagd of er in Ulicoten mogelijkheden zijn voor één of meer publieke laadpalen voor electrische voertuigen. De dorpsraad heeft n.a.v. deze vraag bij de gemeente geïnformeerd of de gemeente Baarle Nassau op dit punt beleid heeft en zo ja, welk inzicht de gemeente hanteert. 15 februari 2019 Bedankt dat je langzamer rijdt! Zo heet de actie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) die we in Ulicoten aan de Dorpsstraat gaan inzetten om het rijgedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden. Het doel van de actie is de verkeersveiligheid aan de Dorpsstraat te verbeteren. 15 november 2018 Aankondiging Dorpsgesprek In 2017 heeft de gemeente met de inwoners van Ulicoten gesproken over de toekomst van de gemeente Baarle-Nassau. Men heeft indertijd aangegeven dat men met elkaar in gesprek wil blijven en daarom wil de gemeente opnieuw weer eens met de dorpsbewoners van Ulicoten in gesprek. 4 november 2018 VVN-actie Op donderdag 1 november 2018 organiseerde de Dorpsraad i.s.m. gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een informatieavond. Dit om bewoners aan de Dorpsstraat en andere geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheid van een landelijke actie van VVN om samen actie te ondernemen en een appèl te doen rijgedrag van chauffeurs in de Dorpsstraat. 1 november 2018 Dorpsgesprek Castelre Op 24 september 2018 heeft het eerste van de drie dorpsgesprekken in de gemeente Baarle Nassau plaatsgevonden. 25 september 2018
De leefbaarheid van ons dorp samen met elkaar