Themadag Vernieuwend werken

Politieteam Markdal organiseert op 19 maart 2019 een interactieve dag in het teken van Vernieuwend Werken binnen het teamgebied van Politie Markdal.

De dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen en zal aanwezig zijn.
We zijn erg enthousiast en nieuwsgierig.

Aanleiding en doelstelling
– Zijn we met de goede dingen bezig?
– Organiseren we het goed ?
– Wat is goed politiewerk en wat is daar voor nodig?
Dit zijn vragen waarmee de politie de komende tijd aan de slag gaat.
Niet alleen met de medewerkers, maar juist ook in samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden in het werkgebied van team Markdal: inwoners, ondernemers, bestuurders, het Openbaar Ministerie en andere interne en externe (keten) partners.
Het team gebruikt hiervoor de aanpak van de landelijke beweging Vernieuwend Werken. Dit start met een sessie waarin de deelnemers een gezamenlijke visie creëren op Vernieuwend Werken binnen basisteam Markdal.