Laadpalen electrische voertuigen (ev’s)

De dorpsraad is gevraagd of er in Ulicoten mogelijkheden zijn voor één of meer publieke laadpalen voor electrische voertuigen. De dorpsraad heeft n.a.v. deze vraag bij de gemeente geïnformeerd of de gemeente Baarle Nassau op dit punt beleid heeft en zo ja, welk inzicht de gemeente hanteert.

De gemeente laadt ons het volgende weten:

———
Het beleid van de gemeente is in 2014 vastgesteld met partnergemeentes Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

In het kort;

Er kan een oplaadpunt op openbare grond worden aangevraagd als de aanvrager in het bezit is of het gebruik heeft van een elektrische auto en als deze aanvrager niet de mogelijkheid heeft de auto op eigen terrein (oprit of garage) op te laden.
Als dan een laadpaal wordt aangevraagd dan wordt deze niet toegekend als:
1. er een hoge parkeerdruk is of
2. er binnen 300 meter van het huis van de aanvrager al een laadpaal is.
Een auto opladen die op of langs de openbare staat geparkeerd met een verlengkabel vanuit huis wordt door ons als wegbeheerder niet toegestaan.

Zoals bij veel gemeentes in Brabant, is een contract afgesloten met Nuon Heijmans voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen. Een aanvraag voor een laadpaal moet via Nuon Heijmans verlopen. Een formulier vindt u op www.nuon.nl

Voor de aanvrager zijn er geen kosten verbonden aan het plaatsen van de laadpaal.

Laadpaal op het einde van de Loswal in Baarle-Nassau

Een laadpaal op openbaar terrein inclusief infrastructuur (betalen met pasjessysteem, aansluiting op het stroomnet) kost een kleine 9000 euro. Dit geld zal altijd in het kwh tarief worden doorberekend. Het is dus goedkoper om op eigen terrein te laden.

In samenwerking met Nuon Heijmans bepaalt de gemeente de beste locatie. Dat kan natuurlijk voor de deur van de aanvrager zijn maar dat hoeft niet. Omdat er bij een oplaadpunt alleen geparkeerd mag worden door een elektrisch voertuig moet er door de gemeente een verkeersbesluit worden genomen. Belanghebbenden kunnen een bezwaar indienen tegen een dergelijk verkeersbesluit. Dus als het in die zin tegenzit kan er nog een procedure van bezwaarschriften komen.

Behalve laadpalen die worden geplaatst na een aanvraag van een gebruiker van een elektrisch voertuig zijn er ook nog laadpalen op strategische punten binnen een gemeente. In Baarle-Nassau zijn er momenteel (jaar 2019) twee van deze laadpunten op de Loswal.

Voor kleinere kernen zoals Ulicoten ligt dit lastig want voor Nuon Heijmans is het uiteindelijk wel van belang dat deze laadpunten regelmatig worden gebruikt door voorbijgangers zodat e.e.a. gunstig te exploiteren is.
———

[Oplaadpuntenbeleid gemeente Baarle-Nassau]